ทิศทางอุตสาหกรรมลวดอาบน้ําในอนาคต

ลวดเคลือบเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากในระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอด และด้วยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาด อุตสาหกรรมลวดเคลือบก็มีการปรับเปลี่ยนและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจากมุมมองในปัจจุบัน อุตสาหกรรมลวดอาบน้ําทั้งหมดจะมีการพัฒนาใน 3 ด้านต่อไปนี้ในอนาคต

ประการแรก การปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของลวดเคลือบจะยังคงเร่งตัวต่อไปความหลากหลายของความต้องการของตลาดและการยกระดับเทคโนโลยีเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเร่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมลวดเคลือบนอกจากนี้ยังช่วยให้ลวดเคลือบธรรมดามีการเติบโตที่มั่นคง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มการพัฒนาและส่งเสริมลวดเคลือบพิเศษอย่างมาก

ประการที่สอง ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมลวดเคลือบจะเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่เศรษฐกิจของจีนเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ อัตราการเติบโตจะค่อยๆ ลดลง และอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังเผชิญกับปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในระดับชาติ กำลังการผลิตที่ล้าหลังจะถูกกำจัด และบริษัทที่ก่อมลพิษจะถูกปิดปัจจุบัน กิจการลวดเคลือบของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และภูมิภาคอ่าวป๋อไห่มีองค์กรมากกว่า 1,000 แห่งในอุตสาหกรรม แต่มีผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า และความเข้มข้นของอุตสาหกรรมก็ไม่สูงอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการอัปเกรดโครงสร้างอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมขั้นปลายของลวดเคลือบยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมการบูรณาการของอุตสาหกรรมลวดเคลือบต่อไปวิสาหกิจลวดเคลือบที่มีชื่อเสียงดี ขนาดใหญ่ และระดับเทคนิคสูงจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น และความเข้มข้นของอุตสาหกรรมก็จะดีขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้การอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมจะเป็นทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมลวดอาบน้ําด้วยปัจจุบัน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานกำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และอุตสาหกรรมก็มีข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตลวดเคลือบแบบดั้งเดิมจะมีมลภาวะมากมายหากเทคโนโลยีขององค์กรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้น ในบริบทนี้ ผู้ประกอบการลวดเคลือบฟันจำนวนมากจำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เวลาโพสต์: 01 เมษายน-2023