ลวดเคลือบ

ลวดเคลือบเป็นวัตถุดิบหลักของมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมพลังงานมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องใช้ในครัวเรือนได้นำลวดเคลือบมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางต่อจากนั้นจะมีการหยิบยกข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับลวดเคลือบดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของลวดเคลือบ และควรพัฒนาและศึกษาวัตถุดิบที่เข้ากัน เทคโนโลยีเคลือบ อุปกรณ์กระบวนการ และวิธีการตรวจจับด้วย

แล้วลวดเคลือบกับเครื่องเชื่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?ในความเป็นจริง เครื่องเชื่อมลวดเคลือบใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงในการอิเล็กโทรไลต์น้ำผ่านวิธีเคมีไฟฟ้าเพื่อผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนมันถูกจุดไฟด้วยปืนเปลวไฟไฮโดรเจนและออกซิเจนแบบพิเศษเพื่อสร้างเปลวไฟไฮโดรเจนและออกซิเจนการเชื่อมแบบลอกจะดำเนินการสำหรับลวดเคลือบสองหรือหลายเส้นโดยไม่ต้องลอกเพิ่มเติมเนื่องจากอุณหภูมิของเปลวไฟไฮโดรเจนและออกซิเจนสูงถึง 2,800 ℃ ข้อต่อของลวดเคลือบหลายเส้นจึงถูกหลอมรวมและเชื่อมเป็นลูกบอลโดยตรงภายใต้การกระทำของเปลวไฟ และข้อต่อการเชื่อมมีความมั่นคงและเชื่อถือได้เมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบสัมผัสแบบดั้งเดิมและกระบวนการเชื่อมแบบจุด มีข้อดีคือมีขอบเขตการใช้งานที่กว้าง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีควันดำ การเชื่อมที่เชื่อถือได้และอื่นๆ


เวลาโพสต์: Apr-03-2023